Zapisz się na newsletter i zgarnij wyjątkowe korzyści. Promocje, nowości, rabaty, zniżki - to wszystko czeka na Ciebie już teraz!

Zapisz mnie

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI          

Niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności informujemy o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej zgodnie z ustawą o ochronie danych (RODO). W odniesieniu do danych osobowych i / lub ich przetwarzania odsyłamy do art. 4 RODO. Dane osobowe to wszystkie dane, które mają z tobą osobistą relację, np. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika.

Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: "Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : .... (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez ... (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu".

 

Odpowiedzialny zgodnie z art. 4 RODO:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Brand Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w  Białymstoku, ul. Świętego Rocha 8, 15-879 Białystok. Adres korespondencyjny: ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok. Poznaj nas i skontaktuj się z nami: vollmart24.com

 

Przetwarzanie danych w ramach podstawowej działalności naszej firmy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam w ramach istniejących relacji umownych i przedumownych między nami. Zakres, charakter, cel i konieczność przetwarzania zależą od odpowiedniego podstawowego stosunku umownego. W tym celu przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w używanych przez nas systemach komputerowych. Przetwarzane przez nas dane obejmują wszystkie dane dostarczone przez Ciebie w celu skorzystania z usług umownych lub przedumownych wymaganych do przetworzenia Twojego żądania lub umowy zawartej między nami.

 

W szczególności mogą się liczyć następujące dane:

-Imię, Nazwisko i adres korespondencyjny (do wysyłki zamówienia)

-Adres e-mail i numer telefonu

-Dane zamówienia

-Dane do transakcji płatniczych

 

Przetwarzanie jest ograniczone do danych niezbędnych i przydatnych w odpowiedzi na żądania i / lub w celu wykonania umowy. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów świadczenia usługi lub w kontekście organizacji naszej działalności w celu przetwarzania rachunkowości finansowej i przestrzegania obowiązków prawnych. W takim przypadku tylko zewnętrznym usługodawcom zostaną przekazane tylko dane, które są niezbędne i celowe do wykonania umowy lub wykonania rachunkowości finansowej, a także do przestrzegania obowiązków prawnych. Przetwarzanie przez nas odbywa się zgodnie z twoimi instrukcjami lub przepisami ustawowymi. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych, a także przekazywanie ich stronom trzecim odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i służy realizacji umowy między tobą a nami. W przeciwnym razie dane przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy istnieje prawny obowiązek, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub jeżeli istnieje uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f). RODO. Jest tak na przykład w przypadku, gdy jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń. Usuwanie: usuwanie danych ma miejsce, gdy tylko dane nie są już wymagane do wypełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki, a także do wypełnienia wszelkich gwarancji i porównywalnych zobowiązań. Nie ma to wpływu na ustawowe obowiązki zatrzymania.

 

Transmisja danych do krajów trzecich

 

Przyjęcie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) stworzyło jednolitą podstawę ochrony danych w Europie. Twoje dane będą zatem przetwarzane głównie przez firmy, o które wnioskuje RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się za pośrednictwem usług stron trzecich spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, muszą one spełniać specjalne wymagania określone w art. 44 i nast. RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych w UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych, tak zwanych „standardowych warunków umownych”. W firmach amerykańskich poddanie się tak zwanej Tarczy Prywatności, umowie o ochronie danych między UE a USA, spełnia te wymagania.

 

Korzystamy z usług w celu zapewnienia naszej obecności online dostawcy usług internetowych, na którego serwerze jest przechowywana strona internetowa (hosting) i który udostępnia naszą stronę w Internecie. Tutaj dostawca usług internetowych przetwarza w naszym imieniu dane kontaktowe, dane treści, dane umowy, dane użytkowania, dane inwentaryzacyjne, a także dane meta i komunikacyjne. Podstawa prawna: dostawca usług internetowych przetwarza wyżej wymienione dane w naszym imieniu, art. 28 RODO. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w wydajnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, nasz dostawca usług internetowych będzie zbierać wyłącznie dane osobowe, które przeglądarka, której używasz, przesyła na swój serwer. To są następujące dane:

- adres IP

- data i godzina dostępu do naszej strony internetowej

- różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

- status dostępu (status HTTP)

- przesłana ilość danych

- dostawca usług internetowych systemu dostępu

- rodzaj używanej przeglądarki i jej wersja

- używany system operacyjny

- strona internetowa, z której być może trafiłeś na naszą stronę internetową

- strony lub podstrony, które odwiedzasz na naszej stronie internetowej.

 

Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi nie ma miejsca.

 

Powyższe dane są przechowywane jako pliki dziennika na serwerach naszego usługodawcy internetowego. Jest to konieczne, aby móc wyświetlić stronę internetową na używanym urządzeniu, a także zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. W powyższych celach mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w wydajnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Czas trwania: powyższe dane dotyczące udostępniania naszej strony internetowej będą przechowywane przez okres 7 dni, a następnie usunięte.

 

Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe składające się z szeregu cyfr i liter, które są przechowywane i przechowywane na używanym urządzeniu. Pliki cookie nie przenoszą wirusów ani nie mogą uruchamiać programów. Są one raczej wykorzystywane przede wszystkim do udostępniania informacji między urządzeniem, z którego korzystasz, a naszą witryną, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika i bardziej efektywna. Należy rozróżnić tymczasowe (przejściowe) pliki cookie i trwałe pliki cookie. Przejściowe pliki cookie obejmują w szczególności pliki cookie sesji.

  • Sesyjne pliki cookie: Używamy tak zwanych „plików cookie” w celu rozpoznania wielokrotnego wykorzystania oferty przez tego samego użytkownika (na przykład, jeśli zalogowałeś się w celu ustalenia statusu logowania). Gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę, te pliki cookie dostarczają informacji, aby automatycznie Cię rozpoznać. Informacje uzyskane w ten sposób służą optymalizacji naszych ofert i ułatwiają dostęp do naszej witryny. Jeśli zamkniesz przeglądarkę lub wylogujesz się, sesyjne pliki cookie zostaną usunięte
  • Trwałe pliki cookie: są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie.
  • Pliki cookie stron trzecich (pliki cookie stron trzecich): Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki, aby spełnić Twoje potrzeby np. odrzuć akceptację plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Chcielibyśmy jednak zauważyć, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Przeczytaj więcej o tych plikach cookie w odpowiednich politykach prywatności stron trzecich.

 

Pliki cookie służą do uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji wywołującej przeglądarki nawet po zerwaniu strony. W szczególności te pliki cookie mogą zawierać informacje o ustawieniach języka lub dane logowania.

 

Ponadto w naszej witrynie używamy plików cookie, które umożliwiają analizę Twojej wizyty na naszej stronie. Te pliki cookie mogą w szczególności zawierać informacje o wprowadzonych wyszukiwanych hasłach, częstotliwości odsłon lub korzystaniu z funkcji strony internetowej. Te pliki cookie pozwalają nam zrozumieć, jak często i jak strona internetowa i jej funkcje są używane. Służą one poprawie jakości i przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej, zwłaszcza zawartości i funkcji. Dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę. Zebrane w ten sposób dane zostaną pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym przypisanie danych Twojej osobie nie jest możliwe. Dane nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi, które Cię dotyczą.

 

W powyższych celach mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

 

Ponieważ pliki cookie są przechowywane na twoim komputerze, Ty jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz użyć ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki, aby określić, czy pliki cookie są nawet przechowywane. Na przykład nie możesz od razu zaakceptować plików cookie lub możesz usunąć pliki cookie tylko przy każdym zamknięciu przeglądarki.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami producenta przeglądarki lub na www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org

 

Sprzeczność i „rezygnacja”: Jeśli pliki cookie są wyłączone w naszej witrynie, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny może być niemożliwe.

 

Ważność wiadomości / anulowanie

 

Usuwamy lub blokujemy Twoje dane osobowe, gdy tylko cel przechowywania zostanie osiągnięty lub zostanie zrzeczony, chyba że ich dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych lub jest sprzeczne z wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania. Wszelkie dalsze składowanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zostanie porzucone przez przepisy krajowe lub europejskie. Blokowanie lub usuwanie danych w tym przypadku, jeśli upłynął okres przechowywania przewidziany w odpowiednich przepisach, chyba że potrzebujemy twoich danych do wykonania umowy zawartej między nami lub jeżeli jest to konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Informacje na temat podanych przez nas opcji kontaktu

 

O ile kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych, telefonu, faksu, poczty, naszego formularza kontaktowego lub w inny sposób i przekazujesz nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail lub inne informacje o sobie lub Twoją prośbą, dane te będą przechowywane w celu przetworzenia Twojej prośby w naszym systemie i przetworzone. Podstawa prawna: Jeśli przesłałeś wniosek za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli złożysz wniosek w kontekście stosunków umownych lub przedumownych, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Jeśli twoje żądanie nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii, naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu twoich danych jest odpowiednia odpowiedź na twoją prośbę, na twoją korzyść, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Usuwanie: Zebrane przez nas dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne. Wymóg sprawdzamy co 2 lata. Możesz również odwołać przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 

Kontakt przez formularz kontaktowy / e-mail / poczta

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty lub e-maila, Twoje dane będą przetwarzane w celu przetworzenia żądania kontaktu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika Art. 6 RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w ramach żądania kontaktu lub wiadomości e-mail, listu lub faksu jest art. 6 RODO. Osoba odpowiedzialna ma uzasadniony interes w przetwarzaniu i przechowywaniu danych, aby móc odpowiadać na zapytania użytkowników, zabezpieczyć dowody z powodów związanych z odpowiedzialnością i w razie potrzeby, spełnić ustawowe wymogi dotyczące przechowywania listów biznesowych. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 RODO.

 

Możemy przechowywać Twoje dane i prośby o kontakt w naszym systemie zarządzania relacjami z klientem lub porównywalnym systemie.

 

Usuwanie: Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z formularza wejściowego formularza kontaktowego i danych wysłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z tobą. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Żądania użytkowników, którzy mają konto lub umowę z nami, oszczędzamy do upływu dwóch lat od rozwiązania umowy. W przypadku prawnego obowiązku archiwizacji usunięcie następuje po jego wygaśnięciu: wygaśnięcie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat) – o których wspominaliśmy wyżej w niniejszej polityce.

 

Cofnięcie: masz możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z Art. 6 RODO. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu danych osobowych

 

Biuletyn/Newsletter

 

Regularnie wysyłamy biuletyn, aby informować naszych klientów i partnerów biznesowych oraz zainteresowane strony o naszych ofertach i powiązanych wiadomościach. Możesz zarejestrować się w celu otrzymywania naszego biuletynu na naszej stronie internetowej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera w ramach procesu rejestracji do celów marketingowych. Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn, podanie adresu e-mail jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych, takich jak pozdrowienie lub imię i nazwisko, jest dobrowolne i będzie wykorzystane w celu osobistego skontaktowania się z Tobą. Nie przekazujemy wyżej wymienionych danych stronom trzecim. Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym uzasadnionym interesem Administratora danych jest przetwarzanie danych w celu marketingowym. Usuwanie: Usunięcie adresu e-mail następuje natychmiast po rezygnacji z subskrypcji naszego biuletynu. Cofnięcie: możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji newslettera.

 

Twoje prawa wynikające z RODO

 

Zgodnie z RODO masz następujące prawa, których możesz dochodzić w dowolnym momencie u Administratora danych. Twoja prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności:

 

Prawo do informacji: zgodnie z Art. 15 RODO możesz poprosić o potwierdzenie, czy i jakie dane osobowe przetwarzamy od Ciebie. Ponadto możesz przekazać nam bezpłatnie informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono Twoje dane lub planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu , istnienie prawa do odwołania i pochodzenie ich danych, jeśli nie zostały one zebrane od nas. Masz również prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

 

Prawo do sprostowania: zgodnie z Art. 16 RODO, możesz zażądać korekty nieprawidłowych lub kompletnych niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas i Twoich danych osobowych.

 

Prawo do odwołania: zgodnie z Art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, o ile nie potrzebujemy ich przetwarzania do następujących celów: do wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; lub do celów interesu publicznego, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. c) id) RODO.

 

Prawo do ograniczenia: zgodnie z Art. 18 RODO masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli dokładność danych jest przez ciebie kwestionowana przez okres, który pozwala nam zweryfikować dokładność twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz ich usunięcie, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania. Nie potrzebujemy już twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz tych informacji, aby dochodzić, wykonywać lub bronić swoich praw.

Zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych zgodnie z Art. 21 RODO, ale nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody, które uzasadniły nas pomimo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, przeważają nad Twoimi prawami.

 

Prawo do informacji: jeśli użytkownik domagał się prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani wobec wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące korekty lub usunięcia danych, o które wystąpili Powiadomienie o przetwarzaniu, chyba że okaże się to niemożliwe lub nieproporcjonalne. Masz prawo być przez nas informowanym o tych odbiorcach.

 

Prawo do przenoszenia danych: zgodnie z art. 20 RODO możesz poprosić o otrzymanie danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić o przekazanie innej odpowiedzialnej osobie.

 

Prawo do odwołania: Zgodnie z Art. 77 RODO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W tym celu możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby głównej naszej firmy.

 

Odwołanie zgody/Wycofanie zgody

Zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, masz prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie twoich danych w dowolnym momencie. Odwołanie, które zadeklarowałeś, nie zmienia legalności przetwarzania Twoich danych osobowych aż do odwołania.

 

Prawo do sprzeciwu:

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jest to szczególnie ważne, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do wykonania umowy. Jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Nie będziemy już przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że ważne uzasadnione powody przetwarzania danych przeważają nad twoimi zainteresowaniami i prawami.

Niezależnie od powyższego masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych.

Skieruj swój sprzeciw na wyżej wymieniony adres kontaktowy osoby odpowiedzialnej wskazany na naszej stronie internetowej.

 

Obecność w mediach społecznościowych

 

Używamy profili mediów społecznościowych lub stron fanowskich do komunikowania się z użytkownikami, którzy są tam powiązani i zarejestrowani oraz do dostarczania informacji o naszych produktach, ofertach i usługach. Dostawcy z USA są certyfikowani zgodnie z tzw. Tarczą prywatności i dlatego są zobowiązani do przestrzegania europejskiej ochrony danych. Gdy korzystasz z naszego profilu w odpowiedniej sieci i uzyskujesz do niego dostęp, zastosowanie mają odpowiednie zasady prywatności i warunki korzystania z danej sieci.

 

Przetwarzamy Twoje informacje, które wysyłasz do nas za pośrednictwem tych sieci, aby komunikować się z Tobą i odpowiadać na tamte wiadomości.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w komunikowaniu się z użytkownikami i nasza zewnętrzna prezentacja w celu reklamy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. O ile wyraziłeś zgodę na osobę odpowiedzialną za sieć społecznościową w przetwarzaniu twoich danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) i art. 7 RODO.

 

Polityka prywatności, możliwości informacyjne i możliwości zaprzeczenia (rezygnacji) odpowiednich sieci można znaleźć tutaj:

 

  • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Polityka prywatności:https://www.facebook.com/about/privacy/, Rezygnacja:https://www.facebook.com/settings?tab=ads I http://www.youronlinechoices.com

PrivacyShield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

  • Google+ (Google Ireland Limited, nr rejestru: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) - Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, rezygnacja: https://adssettings.google. com / uwierzytelniony, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

  • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Polityka prywatności: https://twitter.com/privacy, rezygnacja: https://twitter.com/personalizacja , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

 

  • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) - Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Polityka plików cookie i rezygnacja: https: //www.linkedin .com / legal / cookie-policy, Privacy Shield amerykańskiej firmy LinkedIn Inc.:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
  • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – Polityka prywatności: help.instagram.com/519522125107875

 

Social media wtyczki

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych. Używamy tak zwanego „rozwiązania dwukrotnego kliknięcia” - akcji c't lub heise.de. Podczas pobierania naszej strony internetowej dane osobowe nie będą przekazywane dostawcom wtyczek. Obok logo lub marki sieci społecznościowej znajduje się suwak, który umożliwia aktywację wtyczki jednym kliknięciem. Po aktywacji dostawca sieci społecznościowych otrzymuje informacje o tym, że uzyskałeś dostęp do naszej witryny, a twoje dane osobowe są przekazywane do dostawcy wtyczki i tam przechowywane. Są to tak zwane pliki cookie stron trzecich. W przypadku niektórych dostawców, takich jak Facebook i XING, ich adresy IP zostaną zanonimizowane natychmiast po ich pobraniu.

 

Zebrane dane o użytkowniku przechowują dostawcę wtyczek jako profile użytkowania. Są one wykorzystywane do celów reklamowych, badań rynku i / lub dostosowywania strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania reklam zorientowanych na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym należy zwrócić się o skorzystanie z tego prawa do odpowiedniego dostawcy wtyczek.

 

Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest nasz uzasadniony interes w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej poprzez zwiększenie naszej świadomości za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz możliwość interakcji z tobą i użytkownikami za pośrednictwem sieci społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) RODO.

 

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych. Nie jesteśmy również świadomi zakresu gromadzenia danych, celu przetwarzania i okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji, aby usunąć dane zebrane przez dostawcę wtyczki.

 

Odnosimy się do odpowiednich polityk prywatności sieci społecznościowych dotyczących celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych. Ponadto znajdziesz również informacje o swoich prawach i opcjach ochrony Twoich danych osobowych

 

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy również najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych oraz w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

 

Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje obecnie od 2020 r. Ze względu na zmiany wymagań prawnych lub regulacyjnych może być konieczna zmiana niniejszej Polityki prywatności. O każdej zmianie lub aktualizacji naszej polityki będziemy informować na naszej stronie internetowej